Slovenský Dostihový Greyhound Zväz
1 2 3 4 5 6
Site Navigation:

sk en de

 
 

Základné údaje o združení

Názov: Slovenský dostihový greyhound zväz
Skrátene: SDGZ
Sídlo: Tr. A. Hlinku 27/7, 949 01 Nitra
Identifikačné číslo: 31788211
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR, č. VVS/1-900/90-13762
Štatutárny zástupca: Ing. Pavel Mozdík, predseda
Dostihová prevádzka: Dostihová dráha Ivanka pri Nitre, Luk 11
Ciele činnosti a poslanie:
  1. Združovať záujemcov o dostihy chrtov
  2. Starať sa o rozvoj dostihového športu
  3. Zabezpečovať publikačnú a propagačnú činnosť
  4. Hospodárne nakladať s majetkom
  5. Organizovať dostihy a s nimi spojené činnosti
  6. Vzorne reprezentovať Slovenskú republiku
Kontakt
adresa: Tr. A. Hlinku 27/7, 949 01 Nitra
tel.: 0905 964953
0905 276788
e-mail: sdgz@dostihychrtov.sk
číslo účtu: 1453922053/0200 - VÚB Nitra
umiestnenie dráhy: Ivanka pri Nitre, Luk 11 (Mapa umiestnenia)