Slovenský Dostihový Greyhound Zväz
1 2 3 4 5 6
Site Navigation:

sk en de

 
 

Poskytnite 2% Vami zaplatenej dane z príjmov

SDGZ je združenie, ktoré nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Naše finančné možnosti sú závislé od dobrovoľných sponzorských príspevkov a darov.

Nakoľko zväz nemá dostatok finančných prostriedkov, dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o poskytnutie príspevku podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov, ktorého výška môže dosiahnuť 2 % Vami zaplatenej dane.

Dostihy chrtov sú vo svete veľmi obľúbenou športovou zábavou a veríme, že aj s Vašou pomocou a podporou budú sprístupnené aj občanom Slovenska.

Údaje potrebné k vypísaniu tlačív:

  • Obchodné meno alebo názov: Slovenský dostihový greyhound zväz

  • Sídlo: Tr. A. Hlinku 27/7, 949 01 Nitra

  • Právna forma: Občianske združenie

  • IČO: 31788211

Potrebné tlačivá sa nachádzajú na stránke: www.rozhodni.sk