Slovenský Dostihový Greyhound Zväz
1 2 3 4 5 6
Site Navigation:

sk en de

 
 

Dostihový kalendár

V roku 2016 plánujeme uskutočniť 3 dostihové dni a jeden tréningový deň

Tréningový deň

  • 16.4.2016 Tréning

Termínový kalendár dostihov

  • 11.6.2016 Veľká cena Slovenska CACT

  • 9.7.2016 Cena obce Ivanka pri Nitre CACT

  • 1.10.2016 Slovenské Derby CACT

Uzávierka prihlášok je vždy pondelok o 24,00 hod pred termínom dostihu. Uzávierka je splnená doručením prihlášky a nie odoslaním. Prihlášky žiadame nahlásiť poštou na adresu SDGZ, tr. A. Hlinku 27/7, 949 01 Nitra, telefonicky alebo SMS na číslo 0905276788, e-mailom na sdgz@dostihychrtov.sk .

Prihláška na dostihy

Propozície

up