Slovenský Dostihový Greyhound Zväz
1 2 3 4 5 6
Site Navigation:

sk en de

 
 

Poplatky na rok 2009

Názov poplatku Suma v €
Členské: 16
Tréning – 1 beh: 4
Dostih: 15
Dostih bez prihlášky: 20
Tréningová karta:
Licenčná karta: 5

Vypísané poplatky na rok 2009 budú slúžiť na dobudovanie a zabezpečenie prevádzky areálu, zdarné uskutočnenie tréningov a dostihov. Prevádzka vyše dvoj hektárového areálu dostihovej dráhy si vyžiada nemalé finančné prostriedky a predpokladáme že každý si uvedomuje, že iba z vybraných poplatkov sa prevádzka nedá udržať. Preto bubeme povďačný za každú pomoc.

Úhradu poplatkov je možné uskutočniť vkladom hotovosti do pokladne, prípadne prevodom na účet číslo 1453922053/0200 VÚB Nitra.

Dostih bez prihlášky, alebo dostih titulový bez prihlášky znamená, že majiteľ prihlási chrta po uzávierke, prípadne chrta prihlási až počas príjmu pred začiatkom prvého dostihu dňa. Ak prihláška nenaruší priebeh dostihov, bude umožnené chrtovi zúčastniť sa dostihu. V prípade chronických „neprihlasovačov“ (jedná sa o majiteľa), t.j. v prípade, že majiteľ prihlási chrta do dostihu po uzávierke viac ako 2 krát v sezóne, je poplatok dvojnásobný.

Upozorňujeme majiteľov, že za prihláseného chrta je povinný zaplatiť aj v tom prípade, že sa dostihu nezúčastní.