Slovenský Dostihový Greyhound Zväz
1 2 3 4 5 6
Site Navigation:

sk en de

 
 

Výsledky psov majite¾a

Majite¾: Slavomíra Božíková (SVK)

Èas (s)PesBehVzdialenosDeò
0.000 Benjamín Yellow Treatures 2. Tréning - sólo beh 83 m 2007-04-21
0.000 Benjamín Yellow Treatures 1. Rozbeh 287 m 2008-10-04
0.000 Benjamín Yellow Treatures 10. Finále B 287 m 2008-10-04
0.000 Benjamín Yellow Treatures 28. Tréning - sólo beh 83 m 2007-06-16
0.000 Benjamín Yellow Treatures 116. Tréning - sólo beh 83 m 2007-05-26
0.000 Benjamín Yellow Treatures 109. Tréning - sólo beh 83 m 2007-05-26
0.000 Benjamín Yellow Treatures 15. Tréning - sólo beh 83 m 2007-04-21
6.460 Benjamín Yellow Treatures 49. Tréning - sólo beh 83 m 2007-06-16
20.430 Benjamín Yellow Treatures 113. Tréning - spoloèný beh 287 m 2007-09-08
20.778 Benjamín Yellow Treatures 10. Tréning - spoloèný beh 287 m 2008-08-02
20.946 Benjamín Yellow Treatures 2. Rozbeh 287 m 2008-08-30
20.946 Benjamín Yellow Treatures 48. Tréning - spoloèný beh 287 m 2008-08-02
21.030 Benjamín Yellow Treatures 106. Tréning - sólo beh 287 m 2007-07-21
21.040 Benjamín Yellow Treatures 35. Tréning - spoloèný beh 287 m 2008-08-02
21.070 Benjamín Yellow Treatures 9. Finále Puppy derby 287 m 2007-10-06
21.071 Benjamín Yellow Treatures 10. Finále A 287 m 2008-08-30
21.120 Benjamín Yellow Treatures 118. Tréning - sólo beh 287 m 2007-07-21
21.126 Benjamín Yellow Treatures 1. Rozbeh 287 m 2008-07-19
21.143 Benjamín Yellow Treatures 8. Finále A 287 m 2008-07-19
21.160 Benjamín Yellow Treatures 27. Tréning - spoloèný beh 287 m 2008-04-19
21.170 Benjamín Yellow Treatures 4. Tréning - sólo beh 287 m 2007-08-04
21.260 Benjamín Yellow Treatures 7. Finále B 287 m 2008-04-26
21.360 Benjamín Yellow Treatures 20. Tréning - spoloèný beh 287 m 2007-08-04
21.390 Benjamín Yellow Treatures 108. Tréning - sólo beh 287 m 2007-09-08
21.430 Benjamín Yellow Treatures 4. Tréning - spoloèný beh 287 m 2007-09-22
21.430 Benjamín Yellow Treatures 133. Tréning - spoloèný beh 287 m 2008-04-26
21.440 Benjamín Yellow Treatures 4. Rozbeh 287 m 2007-10-06
21.500 Benjamín Yellow Treatures 1. Tréning - spoloèný beh 287 m 2007-09-22
21.503 Benjamín Yellow Treatures 11. Finále B 287 m 2009-06-13
21.590 Benjamín Yellow Treatures 1. Tréning - spoloèný beh 287 m 2008-04-19
21.602 Benjamín Yellow Treatures 9. Finále A 287 m 2010-04-24
21.627 Benjamín Yellow Treatures 2. Rozbeh 287 m 2009-06-13
21.630 Benjamín Yellow Treatures 1. Rozbeh 287 m 2008-04-26
21.652 Benjamín Yellow Treatures 1. Rozbeh 287 m 2010-04-24
21.697 Benjamín Yellow Treatures 114. Tréning - sólo beh 287 m 2008-10-04
22.099 Benjamín Yellow Treatures 208. Tréning - sólo beh 287 m 2013-04-20
22.165 Benjamín Yellow Treatures 118. Tréning - sólo beh 287 m 2013-04-20
22.173 Benjamín Yellow Treatures 207. Tréning - sólo beh 287 m 2013-06-15
22.380 Benjamín Yellow Treatures 2. Rozbeh 287 m 2014-07-12
22.481 Benjamín Yellow Treatures 117. Tréning - sólo beh 287 m 2013-06-15
22.623 Benjamín Yellow Treatures 11. Finále A - Senior 287 m 2014-07-12
up