Slovenský Dostihový Greyhound Zväz
1 2 3 4 5 6
Site Navigation:

sk en de

Site Navigation:
 
 

Podmienky pre udeľovanie titulov medzinárodný dostihový šampión / medzinárodný coursingový šampión

1.Tieto ustavenia sa týkajú podujatí, ktoré sú poriadané pod patronátom FCI pre plemená chrtov skupiny 10.

2.V zmysle týchto podmienok sa berú do úvahy medzinárodné dostihy poriadané v súlade s Dostihovým poriadkom FCI, to značí podujatia so zadávaním CACIL, ktoré sú nahlásené na národnom zväze (DK SKJ) a prijaté FCI Komisiou pre chrtov – CDL.

3.Tak isto sa berie do úvahy medzinárodný coursing poriadaný v súlade s Pravidlami pre medzinárodný coursing, ktorý je nahlásený na národnom zväze (DK SKJ) a prijatý FCI Komisiou pre chrtov – CDL.

4.Na získanie titulu Medzinárodný dostihový šampión alebo Medzinárodný coursingový šampión musia mať psi (nezáleží na veku psa) dva tituly CACIL za víťazstvo v medzinárodných dostihoch alebo coursingu v dvoch rôznych krajinách, kde sa podujatia konali pod patronátom FCI. Obdobie medzi dvoma CACIL musí byť najmenej 12 mesiacov.

5.Pes, vek min. 15 mesiacov, musí získať ohodnotenie najmenej veľmi dobrý na dvoch medzinárodných výstavách pod patronátom FCI od dvoch rôznych rozhodcov (nezáleží na počte absolvovaných výstav). Aspoň jedno z týchto ohodnotení by mal získať pred získaním druhého CACIL.

6.Pre potreby podmienok pre udelenie titulov Medzinárodný dostihový alebo coursingový šampión sa berie aj RESERVE – CACIL, ak bol CACIL navrhnutý psovi, ktorý už titul Medzinárodný šampión získal.

7.Ak je na štarte aspoň šesť psov pre plemeno a pohlavie CACIL sa zadáva psom aj sukám. Ak je z jedného pohlavia plemena menej jedincov ako šesť, súťažia psi aj suky o jeden CACIL. Ak je z plemena na štarte menej ako šesť jedincov, CACIL sa neudeluje.

8.U psov, ktorých predkovia sú neznámi alebo nemajú kompletný rodokmeň, CACIL navrhnutý rozhodcami nemôže byť potvrdený.

9.CACIL je navrhovaný bez preverovania zápisu v príslušnej plemennej knihe alebo úplnosti rodokmeňa. Rozhodcovia môžu navrhnúť na R-CACIL psa na druhom mieste. Toto je možné iba ak dotyčný pes vyhovuje tým istým požiadavkám ako pes, ktorý bol navrhnutý na CACIL.

10.Ak pes navrhnutý na CACIL už je Medzinárodný dostihový alebo coursingový šampión alebo z nejakého dôvodu sa psovi CACIL nepotvrdí (napr.: nekompletný rodokmeň), bude CACIL presunutý na psa, ktorému bol navrhnutý R-CACIL.

11.Návrhy na CACIL sú zasielané príslušným národným zväzom na FCI.

12.Výbor FCI overuje dodržiavanie pravidiel (Dostihový poriadok, Pravidlá pre medzinárodný coursing). Ak je všetko v poriadku, návrh je potvrdený. Ak nie, titul sa neudelí.

13.Definitívny titul Medzinárodný dostihový šampión alebo Medzinárodný coursingový šampión udeluje výbor FCI.

Schválené v Ríme, 2.-3. mája 1994 generálnym výborom FCI.

up