SDGZ Slovenské derby a Jesenná cena - 6.10.2007 (dostihy)
Top
Left 000-dostihy071006_01.jpg.small.jpeg Right
Bottom
1. Rozbeh; 287 m (Whippet, mix)
Top
Left 001-dostihy071006_02.jpg.small.jpeg Right
Bottom
2. Rozbeh; 287 m (Whippet, mix)
Top
Left 002-dostihy071006_03.jpg.small.jpeg Right
Bottom
3. Rozbeh; 287 m (Whippet, mix)
Top
Left 003-dostihy071006_04.jpg.small.jpeg Right
Bottom
4. Rozbeh; 287 m (Whippet, mix)
Top
Left 004-dostihy071006_05.jpg.small.jpeg Right
Bottom
Finále Slovenské derby; 490 m (Greyhound, mix)
Top
Left 005-dostihy071006_06.jpg.small.jpeg Right
Bottom
Finále Slovenské derby; 490 m (Greyhound, mix)
Top
Left 006-dostihy071006_07.jpg.small.jpeg Right
Bottom
Víťaz finále: Slovenské derby; 490 m (Greyhound, mix)
Top
Left 007-dostihy071006_08.jpg.small.jpeg Right
Bottom
Vyhlásenie výsledkov: Finále Slovenské derby; 490 m (Greyhound, mix)
Top
Left 008-dostihy071006_09.jpg.small.jpeg Right
Bottom
Finále Jesenná cena; 490 m (Greyhound, mix)
Top
Left 009-dostihy071006_10.jpg.small.jpeg Right
Bottom
Finále Jesenná cena; 490 m (Greyhound, mix)
Top
Left 010-dostihy071006_11.jpg.small.jpeg Right
Bottom
Vyhlásenie výsledkov: Finále Jesenná cena; 490 m (Greyhound, mix)
Top
Left 011-dostihy071006_12.jpg.small.jpeg Right
Bottom
Vyhlásenie výsledkov: Finále Jesenná cena; 490 m (Greyhound, mix)
Top
Left 012-dostihy071006_13.jpg.small.jpeg Right
Bottom
Finále A Slovenské derby a Jesenná cena; 287 m (Whippet, mix)
Top
Left 013-dostihy071006_14.jpg.small.jpeg Right
Bottom
Finále A Slovenské derby a Jesenná cena; 287 m (Whippet, mix)
Top
Left 014-dostihy071006_15.jpg.small.jpeg Right
Bottom
Vyhlásenie výsledkov: Finále A Slovenské derby a Jesenná cena; 287 m (Whippet, mix)
Top
Left 015-dostihy071006_16.jpg.small.jpeg Right
Bottom
Finále B Slovenské derby a Jesenná cena; 287 m (Whippet, mix)
Top
Left 016-dostihy071006_17.jpg.small.jpeg Right
Bottom
Finále B Slovenské derby a Jesenná cena; 287 m (Whippet, mix)
Top
Left 017-dostihy071006_18.jpg.small.jpeg Right
Bottom
Finále Puppy derby; 287 m (Whippet, mix)
Top
Left 018-dostihy071006_19.jpg.small.jpeg Right
Bottom
Finále Puppy derby; 287 m (Whippet, mix)
Top
Left 019-dostihy071006_20.jpg.small.jpeg Right
Bottom
Vyhlásenie výsledkov: Finále Puppy derby; 287 m (Whippet, mix)